Revalidatie

symbool_voor kinderen en jongeren_website2014(anders)

Om je fysiek en cognitief niveau van functioneren zo maximaal mogelijk te herstellen, kan de behandelende arts in het ziekenhuis je voorstellen om een revalidatieprogramma te volgen.

Bij een revalidatie kom je opnieuw in een totaal andere wereld terecht. Je komt in contact met woorden en therapieën waar je misschien nog nooit van gehoord hebt.

Je kan residentieel of ambulant revalideren in een gespecialiseerd revalidatieziekenhuis of revalidatiecentrum. Bij een residentiële opname blijf je overnachten, bij een ambulante opname ga je alleen overdag naar het revalidatieziekenhuis of revalidatiecentrum.

De gespecialiseerde revalidatieziekenhuizen en de revalidatiecentra hebben hun specialiteit zowel op het vlak van de letsels die ze behandelen als wat betreft leeftijd. Zo zijn er in Vlaanderen bijvoorbeeld gespecialiseerde revalidatieziekenhuizen en revalidatiecentra voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Om een revalidatiesetting te kiezen die voor jou gepast is, kan je hulp vragen aan de sociale dienst van het ziekenhuis. Wanneer je een verzekering hebt, zal deze in bepaalde gevallen tussenbeide komen. Voor of aan het begin van de opname, informeer je best bij deze verzekering wat de mogelijke tussenkomsten zijn, zodat je weet waar je staat op financieel vlak.

De aard van het revalidatieprogramma hangt af van de letsels. Zowel cognitieve problemen - bijvoorbeeld geheugen- of spraakproblemen - als fysieke problemen - bijvoorbeeld als gevolg van een verlamming of een amputatie - kunnen behandeld worden.

Het trainingsprogramma wordt opgesteld door een team dat ten minste bestaat uit een revalidatiearts, een maatschappelijk werker, een kinesitherapeut, een ergotherapeut, een logopedist en een orthopedagoog of een (klinisch) psycholoog. Hoe lang een revalidatie gaat duren, is op voorhand moeilijk te voorspellen. Niet alleen de ernst van het letsel, maar ook je algemene gezondheidstoestand is een belangrijke factor.

Tip:

  • Je kan op voorhand een kijkje nemen in een revalidatieziekenhuis of revalidatiecentrum dat aanbevolen wordt. Zo kan je met de verantwoordelijken praten over de manier waarop ze daar werken. Je maakt het best een afspraak zodat ze tijd voor jou kunnen vrijmaken.

Revalidatie bij kinderen en jongeren

Er bestaan ook enkele revalidatiecentra met een specifiek aanbod voor kinderen en jongeren waar ook onderwijsmogelijkheid aanwezig is.

  • Het Kinderrevalidatiecentrum van het UZ Gent biedt een intensieve multidisciplinaire behandeling voor o.a. kinderen die slachtoffer werden van een verkeersongeval en met acute locomotorische of neurologische problemen kampen.
  • Revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren Pulderbos: hier kunnen kinderen en jongeren tot 21 jaar terecht voor tijdelijke intensieve revalidatie. Kinderen en jongeren kunnen in het revalidatiecentrum residentieel (zowel overdag als ‘s nachts) of enkel overdag verblijven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor ouders en hulpverleners om beroep te doen op het expertisecentrum via interdisciplinaire adviesgesprekken.
  • Ziekenhuis Inkendaal is een revalidatiecentrum voor kinderen en volwassenen. 
  • RevArte heeft een speciale afdeling voor revalidatie van jongvolwassen slachtoffers (tussen 18 en 30 jaar, mits overleg vanaf 16 jaar). Na een sport-, arbeids- of verkeersongeval komen ze terecht in centrum Herbosch van Revarte.  
  • UZ Leuven - Campus Pellenberg biedt naast een revalidatieprogramma voor volwassenen ook een revalidatieprogramma voor kinderen met hersenverlamming of met nood aan tijdelijk intensieve therapie na een heelkundige ingreep.

Revalidatieprogramma

De aard van het revalidatieprogramma hangt af van de letsels. Zowel cognitieve problemen - bijvoorbeeld geheugen- of spraakproblemen - als fysieke problemen - bijvoorbeeld als gevolg van een... Lees verder

Revalidatiecentrum

Er zijn in Vlaanderen verschillende revalidatiecentra. Sommige bevinden zich binnen een ziekenhuis (revalidatieziekenhuis). Al deze centra hebben hun specialiteit, zowel op het vlak van letsels die ze... Lees verder

Foto's