Rijden na een ongeval

Veel mensen kampen na een verkeersongeval met angst achter het stuur. Voor sommige mensen heeft het verkeersongeval ook een invloed op hun rijvaardigheid, omdat ze een letsel hebben dat een belemmering vormt voor het autorijden. Hieronder lees je alles over het rijexamen, het rijbewijs en het aanpassen van je voertuig.

Rijexamen

Wanneer iemand een ongeval kreeg tijdens zijn jeugd of kindertijd, is het voor die persoon soms niet eenvoudig om een theoretisch rijbewijs te halen. Alle examencentra organiseren speciale zittingen voor personen met een handicap of aandoening. Om tot zo een speciaal examen toegang te krijgen moet je een attest voorleggen met het percentage van je handicap of een attest van CLB, van het buitengewoon onderwijs, van het OCMW of van de ziekenkas.

Je praktische rijexamen kan je indien nodig via het Centrum voor Rijvaardigheid en Voertuigaanpassing (CARA) afleggen.

Rijbewijs

Elke kandidaat-bestuurder moet na zijn theoretische rijexamen een verklaring betreffende zijn lichamelijke en geestelijke toestand ondertekenen. In deze verklaring ‘rijgeschiktheid’ zeg je dat je op de hoogte bent van artikel 24 van de verkeerswet.

Iedere persoon die aan een in de wet omschreven beperking of aandoening lijdt, moet zijn rijbewijs inleveren op de dienst bevolking van het gemeentehuis. Het rijbewijs wordt dan aangepast of ingetrokken (tijdelijk of definitief). Je kunt het rijbewijs terugkrijgen als je een door een arts opgesteld attest voorlegt waaruit blijkt dat je (opnieuw) geschikt bent om een voertuig te besturen.

Het CARA

Wie een ziekte of aandoening heeft die invloed kan hebben op de rijvaardigheid moet naar het Centrum voor Rijvaardigheid en Voertuigaanpassing (CARA) gaan. Dit geldt voor mensen die hun eerste rijbewijs willen halen en voor zij die al een rijbewijs hadden, maar dit inleverden omwille van een aandoening of lichamelijke beperking.

De mensen van het CARA nemen praktijktests af en onderzoeken of iemand medisch geschikt is om een voertuig te besturen. Als CARA iemand (eventueel onder voorwaarden) rijgeschikt verklaart, krijgt die persoon een rijgeschiktheidsattest waarmee hij een voorlopig rijbewijs, ingeleverd rijbewijs of leervergunning kan aanvragen.

Het CARA stelt aan rijscholen ook gratis aangepaste lesauto’s ter beschikking. Ook voor andere praktische en administratieve zaken kun je bij het CARA terecht: waar kan je je auto laten aanpassen, welke financiële tussenkomsten bestaan er, hoe zit het met de autokeuring ...?

De dienstverlening van het CARA is gratis, maar ook verplicht. Als je een handicap hebt en toch met een ’gewoon’ rijbewijs blijft rijden, is dat strafbaar. Als je een ongeval hebt, kan de verzekering bovendien de schadevergoeding terugeisen die ze aan de tegenpartij moet uitbetalen. Dat kan zware financiële gevolgen hebben.

 

PDF
Achtergrond_Rijden na een ongeval_Rondpunt_122014
Download PDF (625 Kb)