Rechten van het slachtoffer

Slachtoffers, dus ook verkeersslachtoffers, hebben een aantal rechten genaamd: de rechten van het slachtoffer. Ze staan vermeld in de ‘Europese verklaring van het Slachtoffer’. Het is wel belangrijk om weten dat deze rechten ook nuances hebben. Zo is het recht op informatie niet gelijk aan het recht op continue inzage in het dossier. Heb je vragen hierover, dan kan je terecht op de infolijn van Rondpunt. Hieronder lees je alle rechten van het slachtoffer:

- Het recht op een eerbiedige, correcte behandeling

Slachtoffers hebben, gedurende de hele strafperiode recht op een niet-discriminerende, vriendelijke, correcte en tactvolle behandeling, ongeacht het misdrijf. Dit principe is van toepassing vanaf het vaststellen van de feiten en geldt ook bij andere tussenkomsten (medische, sociale, …). De nabestaanden van een overleden slachtoffer hebben recht op eerbied voor het rouwproces.

- Het recht om informatie te krijgen

Slachtoffers hebben recht op informatie over het verloop van de gerechtelijke procedure, de bijstand van een advocaat en de middelen om schadevergoeding of financiële hulp te krijgen. Zij hebben ook recht op informatie over de dienst Slachtofferhulp. Slachtoffers hebben de mogelijkheid om binnen een redelijke termijn en met akkoord van de magistraat, zo volledig mogelijk geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen van het dossier.

- Het recht om informatie te geven

Slachtoffers hebben het recht om gehoord te worden. Dit betekent dat ze alle elementen die nodig zijn voor het beoordelen van de schade kunnen meedelen. Voor het onderzoek is het ook van belang dat slachtoffers inlichtingen kunnen geven over de feiten en over wat ze na de inbreuk hebben ervaren.

- Het recht op juridische bijstand en rechtsbijstand

Slachtoffers hebben recht op bijstand en advies zodra politie, justitie of hulpverlening tussenkomen. Dit houdt onder meer in dat zij het recht hebben te worden bijgestaan door een advocaat, ook als zij niet over voldoende financiële middelen beschikken.

- Het recht op herstel

Slachtoffers hebben recht op herstel van de geleden schade binnen een redelijke termijn. Zij moeten wel de omvang van deze schade kunnen aantonen. Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden kunnen in bepaalde gevallen, waarin effectief herstel van de schade niet mogelijk is, financiële hulp vragen bij de Commissie voor Financiële Hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders.

- Het recht op hulp

Slachtoffers hebben recht op aangepaste psychosociale hulp. Deze wordt onder meer door de diensten Slachtofferhulp verleend. Zij adviseren en begeleiden op psychosociaal vlak. Ze geven juridische informatie en ook praktische ondersteuning.

- Het recht op bescherming en respect voor het privéleven

Politie en gerecht moeten slachtoffers bescherming bieden in geval van dreigingen of wraakacties van onder meer de dader. Deze bescherming moet van bij het begin en tijdens de ganse duur van het onderzoek geboden worden. Slachtoffers hebben ook recht op bescherming tegen elke aantasting van hun privéleven en in het bijzonder onmiddellijk na de feiten.