Gedrag na een ongeval

Hoe reageer je het best na een verkeersongeval?

Op deze pagina lees je meer over wat de wet zegt over je rol als bestuurder, inzittende of getuige. Artikel 52 van de wegcode geeft aan welk gedrag je moet stellen na een verkeersongeval. We vatten het artikel hieronder kort samen.

Tussenkomst van de politie is niet altijd nodig.

 • Wanneer je de politie belt, zal die beslissen of een interventie nodig is. Bij een ongeval met ernstige lichamelijke verwonding zal de politie in ieder geval ter plaatse komen.
 • Als er gewonden zijn, moet je zo snel mogelijk het nummer 112 bellen. Deze dienst stuurt een ziekenwagen en indien nodig een MUG en brandweerwagen. Ook de politie kan via deze dienst gewaarschuwd worden.
 • Verkeersongevallen met enkel stoffelijke schade kunnen onderling geregeld worden als alle partijen hiertoe bereid zijn. Dit doe je via het Europees Aanrijdingsformulier dat ondertekend aan de verzekeringsmaatschappij wordt bezorgd.

Wat is vluchtmisdrijf?

Vluchtmisdrijf is een afzonderlijk misdrijf dat ook zo bestraft wordt. Het feit dat iemand vluchtmisdrijf pleegde, wil niet automatisch zeggen dat die persoon aansprakelijk is voor het ongeval. De gewone regels om te bepalen wie aansprakelijk is, blijven gelden.

Vluchtmisdrijf is een onmiddellijk aflopend misdrijf dat voltrokken is van zodra iemand vlucht om zich aan de vaststellingen te onttrekken. De voorwaarde van “de intentie hebben om aan de vaststellingen te ontsnappen wordt door de rechtspraak ruim ingevuld. Het is voldoende dat de bestuurder handelt om zich te onttrekken aan de vaststellingen, zelfs zonder dat er sprake is van de opzet om te ontsnappen aan vervolging.

In het verlaten van de plaats van het ongeval ligt namelijk een "feitelijk vermoeden van onachtzaamheid’". Uit de rechtspraak blijkt zelfs dat wanneer iemand zijn visitekaartje, identiteit of nummerplaat achterlaat zonder ter plaatse te blijven om verdere informatie te geven, men in beginsel vluchtmisdrijf pleegt. Ook wanneer men later terugkeert om de vaststellingen toe te laten.

Wegens het aflopende karakter van het vluchtmisdrijf hebben gedragingen achteraf geen invloed meer op het misdrijf, het terugkeren van de veroorzaker achteraf is irrelevant voor de strafbaarheid.

De strafvordering als gevolg van vluchtmisdrijf verjaart na verloop van drie jaar. Bij herhaling van de feiten binnen drie jaar na een eerdere veroordeling voor vluchtmisdrijf voorziet de wet in een verdubbeling van de mogelijke gevangenisstraf en geldboete.

Wat is schuldig verzuim?

Iedere burger is verplicht om hulp te verlenen aan iemand die in gevaar verkeert. Als bestuurder, passagier of getuige kan je dus veroordeeld worden wegens schuldig verzuim als je geen hulp verleende.

Hoe kan je eerste hulp bieden?

 1. Zorg ervoor dat je jezelf en de andere aanwezigen in veiligheid brengt.
 2. Ga na hoeveel gewonden er zijn en bel indien nodig het noodnummer 112.
 3. Neem in afwachting van de hulpdiensten enkele dringende maatregelen, afhankelijk van de verwondingen.
 4. Je mag een slachtoffer nooit verplaatsen, tenzij hij of zij op een gevaarlijke plaats ligt of tenzij hij of zij niet meer ademt. Als het slachtoffer niet meer ademt, moet je hem of haar op een harde ondergrond leggen om te reanimeren. Hou er bij het verplaatsen van het slachtoffer rekening mee dat het hoofd, de nek en de romp op één lijn gehouden moet worden, zonder te buigen of te draaien. Als er schade aan de wervelkolom is, kan je zo vermijden dat er meer schade toegebracht wordt.
 5. Controleer de vitale functies van het slachtoffer (ademhaling, hartslag en bewustzijn).
  • Als het slachtoffer bewusteloos is, controleer dan de ademhaling. Indien het slachtoffer motorrijder is, open dan het vizier zodat hij of zij meer lucht krijgt. Maar neem de helm nooit af om verdere verwondingen te vermijden.
  • Indien de borstkas niet regelmatig op en neer gaat of je geen ademhaling hoort of voelt, start dan de reanimatie (hartmassage en mond –op mondbeademing). Leg de persoon hiervoor op een harde ondergrond.
 6. Het aanraken van de schouder of het hand kan het slachtoffer helpen kalmeren. Blijf met hem of haar praten.

Via het Rode Kruis kan je opleidingen inzake eerste hulp volgen: www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/volg-een...

 

PDF
Reflectie-_Gedrag_bij_een_ongeval,_vluchtmisdrijf_en_schuldig_verzuim_Rondpunt_122014
Download PDF (592 Kb)