Gedrag na een ongeval

Hoe reageer je best na een verkeersongeval?

Wat zegt de wet over je rol als bestuurder, inzittende of getuige?

Artikel 52 van de wegcode geeft aan welk gedrag moet gevolgd worden wanneer een verkeersongeval heeft plaatsgevonden. In het kort stelt dit artikel dat:

Tussenkomst van politie niet altijd nodig is;

  • Wanneer je na een verkeersongeval de politie belt, zal die uitmaken of een interventie nodig is. Wanneer het om een ongeval met ernstige lichamelijke verwondingen gaat, zal de politie in ieder geval ter plaatse komen.
  • Als er gewonden zijn, de dienst 100 onmiddellijk verwittigd moet worden. De dienst 100 stuurt een ziekenwagen en indien nodig een MUG- en brandweerwagen en waarschuwt de politie.
  • Verkeersongevallen met enkel stoffelijke schade door de betrokkenen zelf kunnen worden geregeld indien alle partijen hiertoe bereid zijn. Dat kan via het Europees Aanrijdingsformulier dat door alle partijen ondertekend aan de verzekeringsmaatschappij wordt bezorgd.
  • Een verkeersongeval met enkel stoffelijke schade ook zonder tussenkomst van de verzekeraar mag geregeld worden. In dit geval geeft één van de partijen zijn fout toe en wordt er onderling een betalingsregeling afgesproken.

Wat is vluchtmisdrijf?

Vluchtmisdrijf is een afzonderlijk misdrijf dat zo ook bestraft wordt. Het feit dat iemand vluchtmisdrijf pleegde, wil niet automatisch zeggen dat die persoon aansprakelijk is voor het ongeval. De gewone regels om te bepalen wie aansprakelijk is, blijven gelden. 

Een vluchtmisdrijf is een onmiddellijk aflopend misdrijf dat voltrokken is zodra iemand vlucht om zich aan de vaststellingen te onttrekken. De voorwaarde van “de intentie hebben om aan de vaststellingen te ontsnappen” wordt door de rechtspraak ruim ingevuld. Het is voldoende dat de bestuurder handelt om zich te onttrekken aan de vaststellingen, zelfs zonder dat er sprake is van het opzet om te ontsnappen aan vervolging.

In het verlaten van de plaats van het ongeval ligt namelijk een ‘feitelijk vermoeden van onachtzaamheid’. Uit de rechtspraak blijkt zelfs dat wanneer iemand zijn visitekaartje, identiteit of nummerplaat achterlaat zonder ter plaatse te blijven om verdere informatie te geven, men in beginsel vluchtmisdrijf pleegt. Zelfs wanneer men later terugkeert om de vaststellingen toe te laten.

Wegens het aflopende karakter van het vluchtmisdrijf hebben gedragingen achteraf geen invloed meer op het misdrijf, het terugkeren van de dader achteraf is irrelevant voor de strafbaarheid. 

De strafvordering als gevolg van vluchtmisdrijf verjaart na verloop van drie jaar. Bij herhaling van de feiten binnen drie jaar na een eerdere veroordeling voor vluchtmisdrijf voorziet de wet in een verdubbeling van de mogelijke gevangenisstraf en geldboete. 

Wat is schuldig verzuim?

Iedere burger heeft een hulpverleningsplicht op het moment dat iemand in groot gevaar verkeert. Iedereen, van bestuurder over passagier tot getuige kan dus veroordeeld worden wegens schuldig verzuim als hij geen hulp verleende.

 

PDF
Reflectie-_Gedrag_bij_een_ongeval,_vluchtmisdrijf_en_schuldig_verzuim_Rondpunt_122014
Download PDF (592 Kb)