Juridisch

Overzicht juridische stappen

De juridische afwikkeling van een verkeersongeval kan lang duren en erg belastend zijn. Misschien ben je niet vertrouwd met de vaktaal en de verschillende stappen tijdens een juridische procedure.... Lees verder

Inzage in strafdossier

Een van de zeven basisrechten van het slachtoffer van een misdrijf is het recht op het verkrijgen van informatie . Dit is echter niet hetzelfde als het recht op dossierinzage. Of je inzage krijgt,... Lees verder

download PDF (911 Kb)

Burgerlijke partijstelling

Iedereen die schade heeft geleden, kan zich burgerlijke partij stellen. Door je burgerlijke partij te stellen, verkrijg je, naast het recht om schadevergoeding te eisen, ook andere rechten . Je kan... Lees verder

Kosten gerechtelijke procedure

De kosten van een gerechtelijke procedure kunnen oplopen. De vraag wie deze kosten moet betalen, is dan ook relevant. Hieronder vind je alvast nuttige info. 1. Wie betaalt mijn advocaat? Het is altijd... Lees verder

Rechten van het slachtoffer

Slachtoffers, dus ook verkeersslachtoffers, hebben een aantal rechten genaamd: de rechten van het slachtoffer. Ze staan vermeld in de ‘ Europese verklaring van het Slachtoffer ’. Het is wel... Lees verder

Statuut benadeelde persoon

Door je te laten registreren als benadeelde persoon, word je op de hoogte gebracht van belangrijke stappen in de gerechtelijke procedure. Je zal per brief bericht krijgen over: een eventuele... Lees verder

Rijden na een ongeval

Veel mensen kampen na een verkeersongeval met angst achter het stuur. Voor sommige mensen heeft het verkeersongeval ook een invloed op hun rijvaardigheid, omdat ze een letsel hebben dat een... Lees verder

download PDF (625 Kb)

Gedrag na een ongeval

Hoe reageer je het best na een verkeersongeval? Op deze pagina lees je meer over wat de wet zegt over je rol als bestuurder, inzittende of getuige. Artikel 52 van de wegcode geeft aan welk gedrag... Lees verder

download PDF (592 Kb)

Ongeval en minderjarigen

Inzage patiëntendossier Beroepsgeheim hulpverleners Welke bevoegdheid hebben de ouders in dat geval? 1. Inzage patiëntendossier Het uitgangspunt van de patiëntenrechten van een minderjarige is net... Lees verder

download PDF (513 Kb)

De rol van de verkeersdeskundige

Wanneer een verkeersongeval heeft plaatsgevonden, is het als naaste of slachtoffer heel belangrijk om te kunnen begrijpen hoe en waarom het ongeval is gebeurd. Een verkeersdeskundige zal onmiddellijk... Lees verder