Slachtofferonthaal

De justitieassistent(e) Slachtofferonthaal maakt deel uit van het personeel van de Justitiehuizen, die dan weer deel uitmaken van de Federale Overheidsdienst Justitie. De justitieassistent(e) werkt samen met de Procureur des Konings opdat slachtoffers correct worden bejegend op de rechtbank en het parket van het gerechtelijk arrondissement.

Slachtofferonthaal heeft 2 kerntaken:

  • specifieke opdrachten in individuele dossiers van slachtoffers;
  • structurele acties voor het slachtofferbeleid van het arrondissement.

De individuele taken houden in:

  • informatie aan slachtoffers over het verloop van een dossier en de procedure;
  • bijstand en ondersteuning tijdens zittingen;
  • bijstand bij het inkijken van het dossier;
  • teruggave van overtuigingsstukken op vraag van de magistraat.

In principe neemt de justitieassistent(e) contact met je op, op vraag van de Procureur. Zelf een afspraak maken met Slachtofferonthaal doe je via het onthaal van de rechtbank.