Levensbeschouwelijke hulp

Als je leven plots verandert, kan je met vragen zitten over de zin van het leven of over de evolutie die je zelf doormaakt. Je kan deze vragen bespreken met een vertegenwoordiger van jouw levensovertuiging, zoals een priester, imam, dominee of rabbijn.

In de Huizen van de Mens kan je ook terecht bij een vrijzinnig humanistisch consulent. Deze persoon heeft ervaring in het omgaan met levensvragen over zingeving en waarden.

Voor meer informatie kun je terecht bij de centrale contactpunten van de levensbeschouwingen:


Huizen van de Mens

Tel: 02 735 81 92

info@deMens.nu

www.demens.nu


Interdiocesaan Centrum (IC)

Tel: 02 507 05 60

webmaster@interdio.be

www.interdio.be


Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst (ARPEE)

Tel: 02 510 61 98

info@arpee.be

www.arpee.be


Centraal Israëlitisch Consistorie van België

www.jewishcom.be


Executief van de Moslims in België

Tel: 02 210 02 30

contact@embnet.be

www.embnet.be


Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België

Tel: 02 511 71 83

www.hull.ac.uk


Orthodox Aartsbisdom van België

Tel: 02 736 52 78

info@orthodoxia.be

www.orthodoxia.be