Dienst Slachtofferonthaal van het parket

Zwaargewonde slachtoffers en nabestaanden kunnen bijstand vragen aan een justitieassistent van de dienst slachtofferonthaal van het parket. Als de magistraat akkoord gaat, dan zal de justitieassistent het slachtoffer informeren over het verloop van de juridische procedure. De justitieassistent zal ook de vragen van het slachtoffer doorgeven aan de magistraat. Verder geeft deze persoon ondersteuning tijdens belangrijke momenten, zoals tijdens de zitting of tijdens het inkijken van het dossier. Tot slot kan hij slachtoffers ook doorverwijzen naar andere diensten. 

De diensten slachtofferonthaal kan je contacteren via de infobalie of via het algemene telefoonnummer van het gerechtsgebouw waar je zaak behandeld wordt.

De tussenkomst van de dienst slachtofferonthaal is gratis.