Dienst Slachtofferbejegening van de politie

Slachtofferbejegening is een dienstverlening waarbij onder andere politiediensten hulp bieden aan slachtoffers van misdrijven. De opvang van het slachtoffer op de plaats van het ongeval en de erkenning van het slachtofferschap staan daarbij centraal.

Goede basisinformatie geven aan het slachtoffer is een belangrijk onderdeel van slachtofferbejegening. Slachtofferbejegening maakt deel uit van de taken van de politie.

Psychosociale en therapeutische begeleiding behoren niet tot de taken van de politiedienst. In de praktijk hebben bijna alle politiezones enkele collega's die meer gespecialiseerd zijn en worden ingeschakeld als het gaat om een zwaarder feit. Veel politiezones hebben een permanentiesysteem waardoor de meer gespecialiseerde slachtofferbejegenaars 24/24 uur bereikbaar zijn.

Voor meer informatie: neem contact op met je lokale politiezone.