Dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds

Elk ziekenfonds heeft een ‘dienst Maatschappelijk Werk’ waar je terecht kan voor informatie en advies. Die kan je helpen bij alle administratie, die soms ingewikkeld kan zijn. Deze dienst kan je de weg tonen naar de juiste voorzieningen of helpen bij het regelen van thuiszorg. Bovendien kan je hier ook terecht voor een goed gesprek. Tijdens de eerste moeilijke weken en maanden kan die opvang belangrijk zijn. 

Je kan de dienst Maatschappelijk Werk telefonisch bereiken of er langsgaan op een zitdag. Mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen, kunnen een huisbezoek aanvragen.