Acute of posttraumatische stressstoornis

Acute stressstoornis

Mensen met een acute stressstoornis (ASS) hebben een kenmerkende reactie en beleving van een traumatische gebeurtenis of ervaring. Zij staan tijdens een traumatische gebeurtenis aan de grond genageld en beleven de gebeurtenis alsof ze naar een film kijken. Er treedt verdoving op en op het moment van de gebeurtenis is er een gebrek aan emoties. Dit is een gevaarlijke situatie. Wanneer iemand dit meemaakt terwijl hij/zij zich in een brandend voertuig bevindt, zal hij/zij niet vluchten.

In de volksmond wordt dit een psychische shock genoemd. Nadat deze persoon is ontsnapt aan het gevaar en weer bijkomt, kunnen er hevige terugslagreacties optreden. Dan beleeft de persoon de emoties als het ware met terugwerkende kracht. De ASS gaat in principe vanzelf over, dat is zelfs één van de diagnostische criteria.

Posttraumatische stressstoornis

Mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) verkeren na een traumatische gebeurtenis of ervaring in een toestand van verhoogde waakzaamheid terwijl het gevaar niet meer aanwezig is.

Bij situaties die enigszins lijken op de traumatische gebeurtenis (langs de plaats van het ongeval rijden) kunnen angstreacties optreden. Mensen met PTSS worden vaak badend in het zweet of schreeuwend wakker.

Soms hebben ze ook last van: 

1. vergeetachtigheid; 

2. moeite met slapen; 

3. concentratieverlies; 

4. prikkelbaarheid.

De behandeling van PTSS is complex. Psycho-educatie (voorlichting over de aandoening) is de eerste stap. Hierbij wordt uitleg gegeven over de ontstaanswijze van de posttraumatische stressstoornis en de behandelopties worden besproken. Zo kan er bijvoorbeeld worden behandeld met psychotherapie, medicatie of een combinatie hiervan. Psychotherapie is het meest effectief gebleken en verdient dan ook de voorkeur, eventueel kan deze therapie ondersteund worden met medicatie.