Omgaan met emoties

Een verkeersongeval is een schokkende gebeurtenis die het dagelijkse leven grondig door elkaar schudt en afwisselend verschillende gevoelens en emoties oproept. Iedereen gaat hier anders mee om.

Een schokkende gebeurtenis heeft een aantal kenmerken:

  • de gebeurtenis treedt plots en onverwachts op;
  • ze brengt gevoelens van machteloosheid en ontreddering met zich mee;
  • ze confronteert de betrokkenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, met gevaar.

Of je nu zelf gewond bent of je naaste is gewond, je zult proberen te begrijpen wat er gebeurd is. Je probeert een antwoord te vinden op de waaromvraag en je voelt je heen en weer geslingerd tussen heftige emoties en een gevoel van verdoving.

Het ene moment scherm je jezelf af. Je probeert niet te denken aan wat gebeurd is en vermijdt alles wat ook maar met het ongeval te maken heeft. Op andere momenten herbeleef je elke minuut, onder meer bij het zien van beelden van ongevallen op televisie of wanneer je door de politiediensten ondervraagd wordt.

Je kunt last hebben van nachtmerries en schrikreacties. Je voelt je heel emotioneel en je kunt de verschillende gevoelens van angst, agressie, onmacht en verdriet moeilijk controleren of uiten. Het kan moeite kosten om je te concentreren of om zaken te onthouden.

Schuldgevoelens komen naar boven, misschien nog wel het meest wanneer er nog andere betrokkenen bij het ongeval overleden of gewond raakten. In je lichaam gebeurt er van alles. Je hart begint sneller te slaan, je begint sneller te zweten en je benen worden slap. Je voelt ook lichamelijk een heftige pijn.

Om een schokkende gebeurtenis een plaats te kunnen geven, moet men een aantal 'verwerkingstaken' vervullen:

  • aanvaarden wat er gebeurd is;
  • leren omgaan met de pijnlijke gevoelens die verbonden zijn aan de feiten;
  • aanpassen aan de omgeving en een veranderd leven;
  • kunnen geloven in en werken aan een toekomst.

Het is belangrijk om je gevoelens op één of andere manier te uiten. Dat kan door erover te praten, door ze neer te schrijven of door ze vorm te geven in bijvoorbeeld muziek of kunst.

PDF
Achtergronddoc_politiecharter
Download PDF (64 Kb)
PDF
Achtergrond_Politiecharter
Download PDF (30 Kb)
PDF
Achtergrond_Beleving van broers en zussen_Nathalie Ansoms_122014
Download PDF (473 Kb)
PDF
Checklist_Waaraan denken bij een verkeersongeval_Rondpunt_122014
Download PDF (471 Kb)
PDF
Reflectie_Verwerkingsproces bij kinderen_Rondpunt_122014
Download PDF (556 Kb)

Acute of posttraumatische stressstoornis

Acute stressstoornis Mensen met een acute stressstoornis (ASS) hebben een kenmerkende reactie en beleving van een traumatische gebeurtenis of ervaring. Zij staan tijdens een traumatische gebeurtenis... Lees verder