Lotgenotenverenigingen en zelfhulpgroepen

Het kan dat je de behoefte voelt om lotgenoten te ontmoeten. Contacten onder mensen met een gelijkaardige ervaring kunnen deugddoend zijn, geven misschien hoop en het gevoel niet alleen te staan. Lotgenoten zijn vaak het beste bewijs dat een situatie misschien niet zo uitzichtloos is als je eerst dacht.

Zelfhulpgroepen bieden niet 'de klassieke hulp' maar organiseren meestal ontmoetingsmomenten voor uitwisseling van ervaring, gevoelens en soms ook praktische tips.

Het zelfhulplandschap is zeer verscheiden. Er zijn de grote, zeer gestructureerde verenigingen met een werking over heel Vlaanderen en er zijn een aantal kleine, vrij informele groepen die eerder lokaal of regionaal werkzaam zijn. Elke vereniging heeft zijn specifieke doelgroep. Enkele richten zich tot betrokkenen bij een verkeersongeval, anderen gaan breder.

Drie lotgenotenverenigingen richten zich specifiek tot betrokkenen bij een verkeersongeval:

  • Over-Hoop is er voor gezinnen van wie het kind gewond raakte bij een verkeersongeval;
  • Even-Zeer is de lotgenotenvereniging voor veroorzakers van een verkeersongeval.

Een volledige lijst van alle zelfhulporganisaties kan je krijgen bij het Trefpunt Zelfhulp, het informatie- en ondersteuningscentrum voor zelfhulpgroepen in Vlaanderen. Op de website vind je behalve achtergrondinformatie over zelfhulpgroepen ook gegevens van specifieke zelfhulpgroepen of alternatieven voor lotgenotencontact.

Trefpunt Zelfhulp vzw

Voor vragen over lotgenotencontact en voor adressen van lotgenotenorganisaties

Tel: 016/23 65 07

Trefpunt.zelfhulp@kuleuven.be

Www.zelfhulp.be

Gewonde slachtoffers

Over-Hoop (verkeersslachtoffers) Persephone vzw (algemeen) Whiplash vzw (whiplash) Vzw Coma Vereniging Limbur g (coma) NAH LIGA Sig vzw (NAH) DyNAHmiek (NAH) Vereniging Afasie vzw (NAH) MOE-dig VERDER... Lees verder