Een getuigenis op een school kost 75 euro.
Een getuigenis voor verkeersovertreders kost 150 euro.

Wist je dat je via de Slimme Mobiele Scholen van de VSV financiële ondersteuning kan krijgen voor je verkeerseducatief aanbod op school? Registratie en voorwaarden op www.slimmemobielescholen.be!

Getuigen onderweg

Gegevens van de school
Contactpersonen
Getuigenissen
Aantal sessies

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4